Etiket arşivi: İş Bankası Yayınları

Türk Mektupları


Türk Mektupları / Ogier Ghiselin de Busbecq

Haziran 2015

Neşriyat: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Tab’ Tarihi: Ağustos 2014 İstanbul 3. Baskı, ilk tab’ı: Kasım 2005
Mütercim: Derin Türkömer

Kitabın muhtevasından önce mütercimi Derin Türkömer’i zikretmek lazım. Hayatımda okuduğum en iyi tercümelerden biriydi. Bundan sonra Derin Türkömer imzanını gördüğüm her kitabı bî-tereddüt satın alacağım. Sükût-ı hayâle uğramayacağıma eminim.

Busbecq, 1555-1560 tarihleri arasında gezdiği İstanbul’u ve Anadolu’yu anlatıyor. Yaptığı rasatlarda umumiyetle bu toprakları ve Osmanlı Devletini medhederken kendi ülkesini acımasızca tenkit ediyor. Bu tenkitlerin işe yaradığı Avrupa’nın bugün geldiği noktadan belli oluyor. İşin ilginç tarafı ise mezkur tarihlerde Avrupa nasılsa şu anda buralar öyle. Busbecq’in Türkleri anlattığı kısımları okurken de insan “Bunlar hangi Türkler acaba?” diye sormak kendini alamıyor. İşte bir misal:

Onlarda güçlü bir imparatorluğun bütün kaynakları, yıpranmamış bir güç, dövüşte ustalık ve tecrübe, savaş görmüş askerler, zafere alışkanlık, zorluklara tahammül, beraberlik, düzen, disiplin, kanaatkarlık ve tedbir var. Yoksulluk, kişisel israf, zayıf bir güç, maneviyat bozukluğu, tahammülsüzlük, eğitimsizlik ise bizde. Asker itaatsiz. Subaylar para canlısı. Disiplin küçümseniyor. Başıboşluk, umursamazlık, ayyaşlık ve ahlaksızlık yaygın. En kötü olan da şu: düşman zafere alışkın, biz ise yenilgiye. Sonucun ne olacağından şüphe edebilir miyiz?

Onur BÜLBÜL

Reklamlar